Twitter Takip

Blogger Google Sayfa Numaralandırma Eklentisi

Önceden paylaştığım woogle blogger temasında görmüştüm bu sayfa numaralandırma şeklini. Hoşuma gitti ve diğer blogger temalarında da paylaşabilmeniz için kodları vermeye karar verdim. Eklentinin kurulumuna geçiyorum.

İlk önce Tasarım > Html'yi düzenle > Widget Şablonlarını Genişlet diyoruz ve

]]></b:skin>

kodunu buluyoruz ve bu kodun üstüne

#nav a,#nav a:visited,.blk a{color:#000}
#nav a{display:block}
#nav .b a,#nav .b a:visited{color:#20c}
#nav .i{color:#a90a08;font-weight:bold}
.csb,.ss{background:url(http://img340.imageshack.us/img340/9546/navlogo7w.png) no-repeat 0 0;height:26px;display:block}
.ss{background-position:0 -88px;position:absolute;left:0;top:0}
.cps{height:18px;overflow:hidden;width:114px}
.mbi{width:13px;height:13px;background-position:-91px -74px;margin-right:3px}
#nav td{padding:0;text-align:center}

kodlarını ekliyoruz.

Daha sonra

</body>

kodunu buluyoruz ve hemen üstün

<script type='text/javascript'>

var home_page_url = location.href;


var pageCount=10;
var displayPageNum=6;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';


function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';htmlMap[htmlMap.length]='/';
postNum++;

for(var i=pageCount-1, post; post = json.feed.entry[i]; i=i+pageCount) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
var title = post.title.$t;
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;
}

var banyaknomer = htmlMap.length;
if (json.feed.entry.length % pageCount == 0){
var banyaknomer = htmlMap.length -1 ;
postNum=postNum-1;
};

for(var p =0;p&lt; banyaknomer;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
fFlag++;
}
if(p==(thisNum-1)){
if(p==0){
html += '&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -26px 0pt; width: 18px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}
}else{
if(p==0){
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';

}else{
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
}
if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; margin-right: 34px; width: 66px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
eFlag++;
}
}
}
if(thisNum&gt;1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
html2 = '&lt;table id=&quot;nav&quot; style=&quot;margin: auto auto 1.4em; border-collapse: collapse;text-align: center; direction: ltr;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;Page ('+(postNum-1)+') &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;';
html3 = '&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;';
html = html2+html;
if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}else{
html += '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; width: 42px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;';
}


if(postNum==1) postNum++;
html += html3+ '&lt;/div&gt;';

var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}


if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.length) : &quot;&quot;;
thisLable = thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';var labelHtml = '&lt;a href=&quot;/search/label/'+thisLable+'?&amp;max-results='+pageCount+'&quot;&gt;';
var thisUrl = home_page_url;

htmlMap[htmlMap.length]=labelHtml;
postNum++;

for(var i=pageCount-1, post; post = json.feed.entry[i]; i=i+pageCount) {
var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;
itemCount++;
}

var banyaknomer = htmlMap.length;
if (json.feed.entry.length % pageCount == 0){
var banyaknomer = htmlMap.length -1 ;
postNum=postNum-1;
};
for(var p =0;p&lt; banyaknomer;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml +'&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
fFlag++;
}
if(p==(thisNum-1)){
if(p==0){
html += '&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -26px 0pt; width: 18px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}
}else{
if(p==0){
html = '&lt;td&gt;'+labelHtml+'&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
}

if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; margin-right: 34px; width: 66px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
eFlag++;
}
}
}


if(thisNum&gt;1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}
html2 = '&lt;table id=&quot;nav&quot; style=&quot;margin: auto auto 1.4em; border-collapse: collapse;text-align: center; direction: ltr;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;Page ('+(postNum-1)+') &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;';
html3 = '&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;';
html = html2+html;
if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}else{
html += '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; width: 42px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;';
}
if(postNum==1) postNum++;
html += html3+ '&lt;/div&gt;';
var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


</script>

<script type='text/javascript'>

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;)!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?&amp;max&quot;));
}
}

var home_page = &quot;/&quot;;
if (thisUrl.indexOf(&quot;?q=&quot;)==-1 &amp;&amp; thisUrl.indexOf(&quot;.html&quot;)==-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)==-1){
document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}else{document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount2&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}
}
</script>

kodlarını ekliyoruz. Bütün işlem bu kadar. Herhangi bir sorunda lütfen yorum bölümünü kullanınız.

01.07.2003 güncellemesi: Yapımcının eklediği kodlar zarar gördüğünden bu eklenti düzgün çalışmamaktadır.Kaan | 00:40 | 10 yorum

10 yorum:

 1. ben yapdım fakat bırsey eksık galiba sıteme gırıp bakabılırmısın?

  www.thedertman.us

  YanıtlaSil
 2. @Dertman

  Eklentiyi kurmuşsunuz fakat sitenizin arkaplanından dolayı kaymalar meydana gelmiş.

  YanıtlaSil
 3. hmm teşekkürler saolun acaba ıletısım msnnızı alabılırmıyım bı kac soru soracagımda

  YanıtlaSil
 4. Eline sağlık üstadım güzel bir görüntü oldu yakıştı blog uma :)

  YanıtlaSil
 5. @Murat KÖZ

  Rica ederim yardımcı olabildiğime sevindim :)

  YanıtlaSil
 6. Güzel bir eklenti fakat özgün bir site oluşturmak isteyenlerin pek işine yaramayacaktır sanırım.Burada gerçekten çok faydalı bilgiler paylaşıyorsunuz , emeğiniz ve katkınız için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 7. @Nette Ne Var ?

  Rica ederim. Yararlı olduğuna sevindim :)

  YanıtlaSil
 8. bunu turkce yapma sansimiz var mi ?

  YanıtlaSil
 9. teşekkürler çok işe yaradı

  www.nethastane.blogspot.com

  YanıtlaSil

Takipçiler